hakkımızda

Kocaeli Avukatlarından Fatih DİŞÇİ Kocaeli Barosunda 1036 sicil no ile kayıtlıdır;

1975 yılında, Konya’da doğmuştur. 2003 yılında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2003 yılından itibaren meslek hayatına Kocaeli’de devam etmiş çeşitli hukuk bürolarında çalıştıktan sonra; 2007 yılında kendi avukatlık bürosunu kurarak Kocaeli avukatları arasında yerini almıştır. Kocaeli İzmit’te kurduğu ofisinde Kocaeli ve çevre illerde Avukatlık mesleğini devam ettiren Fatih DİŞÇİ; şimdiye kadar iş hukukundan doğan işçi hakları, tazminat, işe iade, ceza davaları, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma, gayrimenkul davaları, icra takibi, vb. bir çok alanda anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmuştur.

Ücretsiz danışın :
 

Hizmetlerimiz

Büromuz ağırlıklı olarak aşağıda belirtilen örnek tip konularda avukatlık hizmeti vermektedir.

Aile Hukuku

Hukuk Büromuz, anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma, velayetin değiştirilmesini, maddi ve manevi tazminat, nafaka, mal paylaşımı, babalık ve tanıma ve yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi gibi davalarınıza hizmet sağlamaktadır.

 

İcra Hukuku

Borcunu ödeyemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını konu alan hukuk dalıdır. Türkiye de bu hukuk alanı, 2004 sayılı İcra Ve İflas Kanunu ile düzenlenmiştir...

 

Miras Hukuku

Bir gerçek kişinin ölümü veya gaipliğine karar verilmesi durumunda, ölenin mamelekinin kimlere, ne oranda ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk kurallarından meydana gelen özel hukuk dalıdır. Yasal Mirasçılık ve İradi Mirasçılık olmak üzere 2 türlü mirasçılık vardır...

 

Ceza Hukuku

Kimse, işlediği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konur. Suçluluğu ...

 

avukatlar

dişçi hukuk bürosu

Fatih DİŞÇİ Avukat

Deneme , deneme, deneme, Deneme , deneme, deneme, Deneme , deneme, deneme, Deneme , deneme, deneme, Deneme

 

Yavuz Avukat

Deneme , deneme, deneme, Deneme , deneme, deneme, Deneme , deneme, deneme, Deneme , deneme, deneme, Deneme

 

vekalatname bilgileri

.
Vekalatname Bilgilerimiz

AD SOYAD : Avukat Fatih DİŞÇİ
TC KİMLİK NO :
VERGİ DAİRESİ :
BARO : Kocaeli Barosu
BARO SİCİL NO : 1036
ADRES : İstiklal Cad. Cebir İşhanı K:1 İzmit / Kocaeli

Özel kişiler noterde vekaletname düzenlerken nüfus cüzdanı ya da pasaportlarını ibraz etmek zorundadırlar. Boşanma vekaletnamesi için iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanında evli ibaresi yoksa evlilik cüzdanı gerekmektedir. Şirketler adına düzenlenecek vekaletnamelerde imza sirküleri ve yetki belgesinin ibrazı gerekmektedir. Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri zorunludur. Yurt dışındaki Türk vatandaşları ya da yabancılar T.C. Konsolosluklarında vekaletname düzenleyebilirler.

Adalet Üzerine

özlü sözler

Adalet, kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner.

Konfüçyüs

Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne yargıca ve ne de iktidara tabiiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin, en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar esir kullanmadılar, fakat efendileride olmadı.

Molierac

İyi ahlak için iyi yasalar gereklidir. Yasalar da iyi ahlak olmadan korunamaz.

Niccolo Machiavelli

Adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin de adaletli olmaları gerekir.

Konfüçyüs

Hiçbir fazilet adalet kadar büyük olamaz.

J. Addison

Resmi Kurumlar

Hakkınızı Ararken

-

Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma adil yargılanma hakkına sahiptir." Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Hakkının ihlal edildiğini, hukuka aykırı bir eylem ya da işlemle karşı karşıya kaldığını düşünen veya iddia eden her kişi hakkını aramakta özgürdür. Ülkemizin hukuk sisteminde bu yollar yargı ve yasama organlarına yapılacak bir takım başvurular şeklinde düzenlenmiştir. Bir hukuki anlaşmazlık oluştuğunda sorunun çözümü için yargı mercilerine, yani mahkemelere başvururuz. Ülkemizde yürürlükte olan hukuk sistemine göre, kişiler arasındaki davalar ile yurttaş-devlet arasındaki davalara ayrı yargı yerlerinde ayrı usullerle bakılır. Buna göre, bir yanda genel yargı adı da verilen adli yargı, öte yanda da taraflardan en az birinin "devlet" olduğu idari yargı mevcuttur.