Aile Hukuku

-

BOŞANMA DAVALARINDA SÜREÇ NASIL İŞLER
İki tarafın rızasıyla yapılan boşanmada ( anlaşmalı boşanma ), müracaat yapıldıktan kısa bir süre sonra duruşma açılır ve eşler Mahkeme huzuruna çağırılırlar.

Neden eşler mahkeme huzuruna çıkmak zorunda bırakılıyorlar?
Mahkeme huzuruna çıkmadaki amaç davayla ilgilenen hakimin “boşanma kontratında” belirtilen şartların eşler tarafından kabulünü onaylamak ( hakim birinci defa eşleri birlikte dinler, gerek gördüğünde ikinci defa ayrı ayrı çağırır), ayrıca bu süre içerisinde “boşanma kontratında”, gerek gördüğünde, reşit olmayan çocukların lehine değişiklik yapabilmektir. Ayrıca ilgili yasa, boşanmadan evvel, özel durumlarda eşlere ortak alınan kararlar çerçevesinde “boşanma kontratında” değişiklik yapabilme olanağı tanımaktadır.
Boşanma kararı verildikten sonra, eşler arasında imzalanan “boşanma kontratı” boşanma ile ilgi yasa kadar önemlidir.
Boşanma kararının bir nüshası eşlere posta aracılığıyla gönderilir. Diğer bir nüshası da, kayıtlara işlenmesi amacıyla, mahkeme kalemi tarafından nüfus idaresine gönderilir.
İki tarafın rızasıyla yapılan boşanmada, boşanma sürecinde eşlerden birinin anlaşmalı boşanmayı bozması ve çekişmeli boşanma istemesi durumunda, hakimin kararıyla diğer prosedüre geçilebilinmektedir.

Çekişmeli boşanma prosedürü:
Çekişmeli boşanma davasında boşanma kararı, hakim tarafından, eşlerin tekrar bira araya gelmelerinin, yeni “bir ortak yaşam” kurmalarının imkânsız olduğu kanaatine varıldığında verilir.

a- Boşanmak için gerekli başvuru
• İki eş tarafından yapılan başvuru: Eşlerin, sadece boşanma isteklerini belirten müracaattır ve bu müracaatta boşanmanın getirdiği diğer sonuçlar görüşülmez. Boşanma prosedürü eşlerin ikisinin veya avukatlarının veya noterin imzaladığı bir boşanma dilekçesinin ilgili mahkemeye iletilmesiyle başlar.
• Eşlerden birisi tarafından yapılan başvuru: Bu durumda eşlerden birisinin boşanma isteğinde bulunduğu ve diğerinin kabul etmediği anlaşılmaktadır. Bu durumda yasa, müracaat eden eşin boşanmanın gerekliliğini kanıtlamasını istemektedir ve bu müracaatı iki durumda yapılmaktadır: dilekçeyle başvuru veya celpnameyle başvuru (celpnameyle başvuru daha masraflı olmaktadır çünkü yargı mübaşirinin dosyaya müdahalesi istenilmektedir)

b- Dosyanın hakim tarafından incelenmesi
Hakim, boşanma kararını eşlerin aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle çaresizlikle ayrıldıklarını kanaat getirdiğinde boşanma kararını verir.
Yasa boşanma davasında iki durumda ispatlama fırsatı vermektedir:
• Ya eşlerin ayrı yaşadıklarını ispatlamaları,
• Veya eşlerin birlikte yaşayamayacaklarını ispatlayan somut delillerin mahkemeye sunulması.
c- Boşanma prosedürü süresinde anlaşma isteği. Boşanma kararını elde etme süresinde, boşanmanın getirdiği diğer sonuçlara da ( çocukların hangi tarafta kalacağı, çocukların eğitim veya diğer masraflarının karşılanması, ortak alınan evin geçici kullanılması, … ) çözüm bulunulması istenilmektedir.
• Eşlerin yukarıda belirtilen konularda birlikte çözüm bulmaları durumunda:Eşler arasında boşanmanın dışındaki diğer konularda alınan kararların dosyayla ilgilenen hakime iletilmesi istenmektedir. İletilen bu anlaşmalar çerçevesinde, hakim eşleri yüzleştirip tüm konularda anlaşmaya varıldığını kanaat getirdikten sonra boşanma kararını verebilir.

d- Boşanma sonrası eşler arasında nafaka
Burada söz konusu olan nafaka boşanma sonrası eşlerden birinin diğerine ödediği ödenektir.