İş Kazası Tazminat Davası

- Hizmet akdiyle çalışma yapan işçinin çalışma sırasinda meydana gelen kazalar iş kazasıdır. İş kazası sonucu ruhen ve bedenen zarar gören işçi, işveren hakkında tazminat davası açma hakkına sahiptir.

Kocaeli izmit bölgesi Türkiye’nin en büyük fabrikalarının olduğu ilimizdir. Bu göz önüne alınarak ilimizde pek çok iş kazası yaşanmaktadır. Avukatlık Büromuz Kocaeli’nde iş hukuku tazminat davalarınızda hızlı sonuçlar elde eder.

Manevi tazminat
MADDE 56 – Hakim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir. Ağır bedensel zarar veya ölüm halinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir.

MADDE 13 – İş kazası;
a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
d) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır.